31 Mart 2020 Tarihli ve 31085 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

––  Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60)

––  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/03/2020 Tarihli ve 9269, 9270 ve 9271 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2017/38342 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.