İnsan onuruna yaraşır bir çalışma hayatının ilk adımı sağlıklı bir işyeri ile mümkündür. İşçilerin maruz kaldıkları sağlık risklerinin belirlenmesi, mevcut sağlık durumunun korunması, gelecekteki risklerin belirlenmesinde en önemli görev işyeri hekimlerine düşmektedir.
İşyeri hekimleri çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak zorundadırlar. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmalıdırlar.

İşyeri hekimler verdiği sağlık hizmeti için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ücret talep edemiyor. Ancak işyeri hekimleri reçete yazabilmekte ve bu reçeteler belirli koşullarda SGK tarafından karşılanmaktadır. İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimlerince sadece yetkili oldukları işyerlerinde 4(a) ve 4(b) sigortalılarına sigortalılara usulüne uygun reçete yazmışlarsa, bu reçetede yazan ilaç bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Eğer bu işyeri kamu kurumu niteliğindeyse, 4(c) kapsamındaki sigortalılar için de reçete edilen ilaçlar karşılanmaktadır.

***
e-Reçete zorunlu

SGK artık e-Reçete uygulamasını kullanıyor. İlaç bedellerinin karşılanması ve doktorların e-Reçete yazabilmeleri için elektronik imza almaları gerekiyor. Diğer yandan işyeri hekimliklerinde e-Reçete düzenlenebilmesi için MEDULA sistemine bağlı teknik alt yapının sağlanması zorunludur. İmzalı e-reçete uygulamasına 31.12.2017 tarihinde geçilmesi zorunlu olacağından işverenlerin ve işyeri hekimlerinin gerekli işlemleri bu tarihe kadar tamamlamaları gerekiyor.

***
Bilgi bankasına kayıt

Öncelikle işyerlerinde çalışan 4/a statüsündeki kişiler için düzenlenecek reçetelerin karşılanabilmesi için, işyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası uygulamasında kaydı olması gerekiyor. Doktor Bilgi Bankası’na kayıtlı olmayan işyeri hekimlerinin İl Sağlık Müdürlükleri’ne müracaat edilmeleri gerekiyor.
Doktor bilgi bankasında kayıtlı işyeri hekimlerinin İSG-KATİP üzerinden de görevlendirilmesi ön şartlardan biridir. Reçetelendirilmiş ilaç bedellerinin karşılanması için İşyeri hekiminin reçete düzenlediği kişinin çalıştığı işyeri ile İSG-KATİP üzerinden sözleşmesinin bulunması gerekmektedir. Sözleşme durumu İSG-KATİP sistemine girilerek e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ilgili kontrol edilebilmektedir. OSGB’de çalışan işyeri hekimlerinin ise ilgili işyerine ataması bulunmalıdır.

***
Elektronik imzanın yetkili birimlerden alınması şart

Sosyal Güvenlik Kurumu artık elektronik sisteme geçilmesi için çalışmalar yapıyor. Bu nedenle diğer kamu kurumlarında olduğu birçok işlem elektronik imza ile yapılmaya başlıyor. E-reçete yazılabilmesi için işyeri hekimin şahsına ait elektronik imza alması şart.
Elektronik imza veren kurumlar Bilgi Teknolojiler Kurumu tarafından kabul görmüş olmalıdır. Bu anlamda yetkili hizmet sağlayıcılar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sayfasında yer almaktadır. Kaynak: Resul Kurt – https://www.dunya.com