26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2300)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)

––  Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2302)

––  e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi Görev ve Sorumluluğunun (Mülga) Ulaştırma Bakanlığına Verilmesi Hakkındaki 24/3/2006 Tarihli ve 2006/10316 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2303)

––  Elazığ İli, Merkez İlçe, Abdullah Paşa (Sürsürü) Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2304)

––  Erzincan İli, Merkez İlçe, İnönü ve Kızılay Mahallelerinde Bulunan Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların, Bölgedeki Sağlıksız ve Riski Yapılaşmanın Çözümüne Yönelik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Çalışmaları Kapsamında Erzincan Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2305)

––  Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Karacaburç Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi Kapsamındaki Ham Su Dengeleme Deposu ve Bağlantı Hatlarının Yapımı Amacıyla Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2306)

––  Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2307)

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

––  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 2308)

––  Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2309)

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/3)

––  İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6)

––  2020 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

––  2020 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

––  2020 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

––  2020 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

––  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2020 Tarihli ve 2014/18001 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2017/4483 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.