17 Mart 2020 Tarihli ve 31071 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/03/2020 Tarihli ve 9243-1, 9243-2, 9243-3, 9243-4  Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/15088 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/15566 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2015/4556 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2015/19280 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay 3. ve 8. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

––  Yüksek Seçim Kurulunun 05/03/2020 Tarihli ve 163 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.