26 Şubat 2020 Tarihli ve 31051 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

––  Türkiye Cumhuriyeti ile Temiz Teknoloji Fonu’nun Uygulayıcı Kurumu Sıfatındaki Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Temiz Teknoloji Fonu Hibe Anlaşması (Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi)

 

YÖNETMELİK

––  İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Teçhizatı Test Uygulama ve Araştırma Merkezi (DETAM) Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018/34)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2020/1)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/02/2020 Tarihli ve 2020/ÖİB-K-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 ve 13 Sayılı Kararları

––  Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (IV-87.1.a)

 

KURUL KARARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/02/2020 Tarihli ve 8880 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 16/1/2020 Tarihli ve 2016/23168 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 28/1/2020 Tarihli ve 2017/39159 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.