21 Şubat 2020 Tarihli ve 31046 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––  Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki 21 Ekim 1965 Tarihli Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması Hükümlerinin Gerekli Değişikliklerle Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve Personeli Hakkında 1 Yıl Süreyle Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Sekretaryası Arasında Teati Edilen Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2134)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2135)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Kişiler ile Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2129)

––  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Jund al-Kilafah Adlı Organizasyonun Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2130)

––  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2131)

––  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Organizasyon ve Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2132)

––  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Afaq Dubai Adlı Kuruluşun Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2133)

––  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Milton John Algernon Adlı Kişinin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2136)

 

ATAMA KARARLARI

––  Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/61, 62, 63, 64, 65)

 

YÖNETMELİKLER

––  Türk Silahlı Kuvvetlerinin Savaş Şartları ile Olağanüstü Durumlarda Besleme Desteği İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 12/12/2019 Tarihli ve 2016/11026 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay 19. Ceza Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.