20 Şubat 2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7221   Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Antalya İli, Kepez İlçesinde Bulunan Kocaçukur Mevkii ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2115)

––  Van İli, İpekyolu ve Gürpınar İlçelerinde Bulunan Turna Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2116)

––  İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinin Adının “İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2117)

––  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2118)

––  Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Yürütülen “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” Kapsamında Adı Geçen İlçede Yapılacak Konutların İnşası Amacıyla Üzümlü Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2119)

––  Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2120)

 

YÖNETMELİKLER

––  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.