19 Şubat 2020 Tarihli ve 31044 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği

––  Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

––  Nargile Şişelerinin Üzerine Konulacak Sağlık Uyarılarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9185 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9186 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9187 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2014/4926 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2016/8011 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/1/2020 Tarihli ve 2015/4248 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.