29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2081)

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

––  Ardahan Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

––  Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/01/2020 Tarihli ve 9138 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/01/2020 Tarihli ve 9143 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 31/10/2019 Tarihli ve 2016/14597 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 31/10/2019 Tarihli ve 2016/22702 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.