28 Ocak 2020 Tarihli ve 31022 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

#YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR#

––  Isparta İli Merkez İlçesine Bağlı Savköy Beldesinin İsminin “Sav” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 Tarihli ve E: 2019/99, K: 2019/83 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/12/2019 Tarihli ve 2017/28126 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23/01/2020 Tarihli ve 2020/1 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.