24 Ocak 2020 Tarihli ve 31018 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

––  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarih, Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/6802 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/13099 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.