16 Ocak 2020 Tarihli ve 31010 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

––  Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi

––  İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

––  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2020/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 10/12/2019 Tarihli ve 2016/12937 Başvuru Numaralı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

––  Yüksek Seçim Kurulunun 09/01/2020 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı

––  Yüksek Seçim Kurulunun 09/01/2020 Tarihli ve 2 Sayılı Kararı

––  Yüksek Seçim Kurulunun 09/01/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.