11 Ocak 2020 Tarihli ve 31005 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

––  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/01/2020 Tarihli ve 9114 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/01/2020 Tarihli ve 9116 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME: Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği ile İlgili

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.