9 Ocak 2020 Tarihli ve 31003 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2020/1)

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

––  Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-62.2.a)

––  Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.9.a)

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9018 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 28/11/2019 Tarihli ve 2016/14254 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 28/11/2019 Tarihli ve 2016/36782 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.