4 Ocak 2020 Tarihli ve 30998 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 02/01/2020 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/33)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/34)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/36)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/37)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/38)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.