24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

7196 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7199  Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Güvenlik ve Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7200  Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7201  Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Hakkari İli, Yüksekova İlçesine Bağlı Akalın, Aksu, Altınoluk, Beşbulak, Bölük, Dedeler, Güçlü, Güllüce, İnanlı, Yoncalık ve Vezirli Köylerinin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılarak Yüksekova Belediyesine Katılmalarına Dair Karar (Karar Sayısı: 1840)

––  Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2020 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1841)

––  2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 1842)

––  Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1843)

––  4458 Sayılı Gümrük Kanununun Geçici 10 uncu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 11 inci Maddeleri ile Getirilen Düzenlemelerden Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru Sürelerinin 30/6/2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1844)

 

YÖNETMELİKLER

––  Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği

––  Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

––  Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

GENELGE

––  Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 2019/29 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)

––  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 8994 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 8996 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 9006 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 19/11/2019 Tarihli ve 2015/4368 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 19/11/2019 Tarihli ve 2016/5583 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 19/11/2019 Tarihli ve 2016/67737 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.