20 Aralık 2019 Tarihli ve 30984 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilatı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

––  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Girişimsel MR ve İnme Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

––  Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15)

 

KURUL KARARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8729 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay 5, 8 ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

––  Yargıtay 19. Ceza Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.