17 Aralık 2019 Tarihli ve 30981 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik

––  Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Hakkında Yönetmelik

––  Türkiye Adalet Akademisi Yayın Yönetmeliği

––  Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

––  5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ

––  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/61)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8981 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8987 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/21 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2017/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/23 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2018/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/24 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/31 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/37 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/38 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/79 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/39 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/3140 Başvuru Numaralı Kararı

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

––  Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.