13 Aralık 2019 Tarihli ve 30977 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

––  Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında İmzalanan 2008-2010 Yıllarına Ait 6 Finansman Anlaşmasının Sona Erme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1828)

 

ATAMA KARARLARI

––  Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440)

 

YÖNETMELİKLER

––  Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği

––  Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/16)

––  Sayaçlar Komisyonunun Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG/2013-5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG/2019-32)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 23/10/2019 Tarihli ve 2015/6354 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 23/10/2019 Tarihli ve 2016/40621 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 23/10/2019 Tarihli ve 2016/73556 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/6190 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/8660 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2016/866 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay 5, 14 ve 23. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.