12 Aralık 2019 Tarihli ve 30976 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde Bulunan Bölgenin Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Kamu Kurum ve Kuruluşları Adına Olan Tahsislerin Kaldırılması, Taşınmazların Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 29/10/2023 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1817)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Yürürlük Tarihinin 8 Aralık 2019 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1818)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1820)

–– Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1821)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1822)

–– Çorum İli, Mecitözü İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1823)

–– Mecitözü İlçe Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Çorum İli, Mecitözü İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1824)

–– Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Gözalan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1825)

 

YÖNETMELİKLER

–– Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1819)

––  Bisiklet Yolları Yönetmeliği

––  Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmelik

––  Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Okan Üniversitesi Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 23/10/2019 Tarihli ve 2015/2595 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/9326 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2015/54 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2015/14340 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.