9 Aralık 2019 Tarihli ve 30973 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Anadolu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/19)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.