6 Aralık 2019 Tarihli ve 30970 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ostim Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/48)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/12 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/13 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/16 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/17 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/18 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/19 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/25 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/26 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/27 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/28 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/29 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/30 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/32 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/12506 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.