12 Kasım 2019 Tarihli ve 30946 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1792)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara’da 3 Haziran 2014 Tarihinde İmzalanan Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması Ek Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1793)

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

––  Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400)

 

YÖNETMELİKLER

––  Vergi Konseyi Yönetmeliği

––  Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGELER

––  Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2019/25 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

––  Yurt Dışında Yürütülen Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile İlgili 2019/26 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/53, K: 2019/75 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 9/10/2019 Tarihli ve 2015/17563 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 9/10/2019 Tarihli ve 2016/11228 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 9/10/2019 Tarihli ve 2017/14871 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.