9 Kasım 2019 Tarihli ve 30943 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

––  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/46)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/32)

––  Sac Kalınlık Ölçümü ve Kamera ile Su Altı Sörveyi Yapacak Firmaların Yetkilendirmelerine Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

––  Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

 

#SAYIŞTAY KARARLARI#

––  Sayıştay Genel Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 5433/1 ve 5433/2 Sayılı Kararları

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.