7 Kasım 2019 Tarihli ve 30941 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7190   Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

––  Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 49)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 1740, 1741, 1742)

––  Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1743)

––  Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1744)

––  Suriye’de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1745)

––  Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Belpınar Fosil Yatakları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1746)

––  Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1747)

––  Mahmut Şevket Paşa-1 Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, İstanbul İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1748)

––  Alares Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Manisa İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1749)

––  Güney-1 Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Bursa İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1750)

––  Kıyıköy Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Kırklareli İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1751)

––  Rize İli, Güneysu İlçesi, Ulucami Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Güneysu Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1752)

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

––  Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1753)

––  Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1754)

––  Milli Saraylar Uzmanlığı Yönetmeliği

––  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği

––  Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

––  11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği ile İlgili 2019/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 9/10/2019 Tarihli ve 2015/11941 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/10/2019 Tarihli ve 2015/3175 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/10/2019 Tarihli ve 2015/14525 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/10/2019 Tarihli ve 2015/19219 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.