1 Kasım 2019 Tarihli ve 30935 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  2019 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2019 Yılı Eylül Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2019 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/10/2019 Tarihli ve 8912 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 25/7/2019 Tarihli ve E: 2017/18, K: 2019/66 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.