24 Ekim 2019 Tarihli ve 30928 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7188  Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

––  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 48)

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1690)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1691)

––  Sudan’da Meydana Gelen Sel Afetinden Zarar Gören Afetzedeler İçin Yardım Kampanyası Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1692)

––  Bazı Alanın “ASBÜ Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1693)

––  Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hacıbayram Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1694)

––  Gazi-9 Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Çanakkale İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1695)

––  Akıncı Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Kayseri İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1696)

––  154 kV (İntepe RES-Altınoluk TM) Brş. N.-Ayvacık TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1697)

––  Adana İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Sarıçam-Hocallı Çirişgediği Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1698)

––  Fernas-4 Güneş Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Burdur İlinde Yer Alan Taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1699)

––  Giresun İli, Bulancak İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde Bulunan 202 Ada, 3 Parsel Numaralı Taşınmazın, Bölgede Yapımı Planlanan “Millet Bahçesi Projesi”nin Hayata Geçirilmesi Amacıyla Bulancak Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1700)

––  Bursa İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “İrfaniye TM-Sağlık Tesisi Entegre Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1701)

 

ATAMA KARARLARI

–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ahmet Misbah DEMİRCAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/355)

–– Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine, Gülden Banu MÜDERRİSOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/356)

 

YÖNETMELİKLER

––  Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1702)

––  Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1703)

––  Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 1704)

––  Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/28)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/29)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 25/9/2019 Tarihli ve 2016/12574 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/9/2019 Tarihli ve 2016/14380 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.