23 Ekim 2019 Tarihli ve 30927 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––  İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün İlişik Çekince ile Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1687)

––  Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1688)

 

YÖNETMELİKLER

––  Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ağaçlandırma Yönetmeliği

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 8889 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 8890 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 25/9/2019 Tarihli ve 2016/73086 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 26/9/2019 Tarihli ve 2015/7352 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.