17 Ekim 2019 Tarihli ve 30921 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Görev Sürelerinin 31/12/2020 Tarihine Kadar, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Görev Süresinin 31/12/2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1664)

 

ATAMA KARARLARI

––  Dışişleri Bakanlığına Ait Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/338)

––  Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne, Ali GÜNEY’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/339)

 

YÖNETMELİKLER

––  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

––  Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Eşgüdümü ile İlgili 2019/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

TEBLİĞLER

––  2019 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2019 Yılı Ağustos Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2019 Yılı Ağustos Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.