15 Ekim 2019 Tarihli ve 30919 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 10/10/2019 Tarihli ve 2019/371 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik

––  Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

––  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği

––  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)

 

KURUL KARARLARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/10/2019 Tarihli ve 8596 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/10/2019 Tarihli ve 8878 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/10/2019 Tarihli ve 8884-2 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/42, K: 2019/73 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 12/9/2019 Tarihli ve 2016/24562 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.