13 Ekim 2019 Tarihli ve 30917 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

––  Ardahan Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.