8 Ekim 2019 Tarihli ve 30912 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik

––  Iğdır Üniversitesi Kafkasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Teknik Üniversitesi Kritik ve Fonksiyonel Malzeme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 12/9/2019 Tarihli ve 2016/463 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 3/10/2019 Tarihli ve 2018/38143 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.