30 Eylül 2019 Tarihli ve 30904 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Pamukkale Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.