28 Eylül 2019 Tarihli ve 30902 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Yöresi Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/17)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay 3, 4, 11 ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.