27 Eylül 2019 Tarihli ve 30901 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik

––  Batman Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  KTO Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/39)

––  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.d)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 24/05/2019 Tarihli ve E: 2017/8, K: 2019/3 Sayılı Kararı

––  Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.