26 Eylül 2019 Tarihli ve 30900 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  İstanbul Okan Üniversitesi Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/41)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 22/03/2019 Tarihli ve E: 2017/7, K: 2019/2 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.