22 Eylül 2019 Tarihli ve 30896 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yasin AKDERE’nin Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/331)

––  Ticaret Bakanlığında Açık Bulunan Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Mehmet TAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/332)

 

YÖNETMELİKLER

—  Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’ın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83

 

KURUL KARARI

—  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.