13 Eylül 2019 Tarihli ve 30887 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

—   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1533)

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

—   Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 46)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

—   Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1529)

—   154 kV Alpu Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1530)

—   Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi Sınırları İçerisindeki Karkamış Hidroelektrik Santrali Mansabında Bulunup Söz Konusu Santralin Tam Kapasite Çalıştırılması Durumunda Su Altında Kalması Muhtemel Olan Bazı Taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1531)

—   Bazı Alanlarda İlan Edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin İptali, Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi, İsim ve Statülerinin Değiştirilmesi ile Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1532)

 

ATAMA KARARLARI

—   İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/312)

—   İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yücel OĞURLU’nun Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/313)

 

YÖNETMELİKLER

—   Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

—  Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/1 (Değişik İşler), K: 2019/2 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/2 (Değişik İşler), K: 2019/3 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/3 (Değişik İşler), K: 2019/4 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/4 (Değişik İşler), K: 2019/5 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/5 (Değişik İşler), K: 2019/6 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/6 (Değişik İşler), K: 2019/7 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/7 (Değişik İşler), K: 2019/8 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve E: 2019/12 (Değişik İşler), K: 2019/9 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/7/2019 Tarihli ve 2015/6361 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.