12 Eylül 2019 Tarihli ve 30886 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

—  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 45)

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

—  Adana İli, Pozantı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1528)

 

ATAMA KARARLARI

—  Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/305, 306, 307, 308, 309, 310, 311)

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası Varlıkların Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 06/09/2019 Tarihli ve 8538 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2014/5791 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/7/2019 Tarihli ve 2015/1737 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/7/2019 Tarihli ve 2016/7091 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/7/2019 Tarihli ve 2016/9001 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


12/9/2019 tarihli ve 30886 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ait Yönetmelik yayımlanmıştır.


 


Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.