15 Ekim 2018 Tarihli ve 30566 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Gümüşhane Üniversitesi İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Hakkâri Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Şırnak Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri