7 Ekim 2018 Tarihli ve 30558 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

––  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  2018 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2018 Yılı Ağustos Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri