28 Eylül 2018 Tarihli ve 30549 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/8)

––  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/9/2018 Tarihli ve 8069 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/9/2018 Tarihli ve 8070 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 18/4/2018 Tarihli ve 2014/4645 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 17/7/2018 Tarihli ve 2014/15428 Başvuru Numaralı Kararı

 

DANIŞTAY KARARLARI

––  Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri