26 Eylül 2018 Tarihli ve 30547 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 19/09/2018 Tarihli ve 1331 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİK

––  Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  2018 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2018 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/31)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 7/6/2018 Tarihli ve 2015/10131 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 19/7/2018 Tarihli ve 2014/7998 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri