25 Eylül 2018 Tarihli ve 30546 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İbn Haldun Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 18/7/2018 Tarihli ve 2014/13514 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 18/7/2018 Tarihli ve 2015/15242 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri