23 Eylül 2018 Tarihli ve 30544 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  Hollanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Şaban DİŞLİ’nin Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/189)

 

YÖNETMELİKLER

––  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

––  Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri