22 Eylül 2018 Tarihli ve 30543 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––  Türkiye-Afganistan İkinci Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 109)

––  Türkiye-Bosna Hersek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 110)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 111)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 112)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 113)

––  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 114)

––  Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesiminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 115)

––  Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 116)

––  Gaziantep İlinde Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 117)

––  Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, İsmail CESUR’un Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/185)

––  Dışişleri Bakanlığında Açık Bulunan Teftiş Kurulu Üyeliğine, Şule ÖZTUNÇ’un Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/187)

––  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nevşehir İl Müdürü Seyfullah DURAN’ın Görevden Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/188)

 

YÖNETMELİKLER

––  Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

GENELGE

––  2018/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri