12 Eylül 2018 Tarihli ve 30533 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 77)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Kullanım Hakkı Ücretlerine İlişkin Asgari Değerlerin Belirlenmesi Hakkındaki 18/5/2009 Tarihli ve 2009/15001 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ve 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Eki Telsiz Ücretleri Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 78)

––  Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 79)

––  Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2018/162)

––  Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun Listede Belirtilen Başkan Vekili ve Üyelerden Oluşmasına ve Genel Müdürlüğe Zafer SÖNMEZ’in Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/163)

––  Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına, Dr. Ali Taha KOÇ’un Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/164)

––  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına, Mehmet GÜLLÜOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/165)

––  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığında Açık Bulunan İş Müfettişliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/166)

 

YÖNETMELİKLER

––  Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

GENELGELER

––  2018/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

––  2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

––  2018/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

––  2018/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri