8 Eylül 2018 Tarihli ve 30529 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/29)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/30)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/32)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/9/2018 Tarihli ve 8044 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/9/2018 Tarihli ve 8045 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/9/2018 Tarihli ve 8048 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri