6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nureddin NEBATİ’nin Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/158)

––  Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Osman DİNÇBAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/159)

––  Rektör Atamaları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/160)

––  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Prof. Dr. Halis AYGÜN’ün Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/161)

 

YÖNETMELİK

––  Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

––  2018/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

TEBLİĞLER

––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)

––  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)

––  2018 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2018 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme ve Bakım Ücreti veya Su Kullanım Hizmet Bedeli ile Elektrik Enerjisi Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/08/2018 Tarihli ve 7938 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/08/2018 Tarihli ve 8033 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri