1 Eylül 2018 Tarihli ve 30522 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

––  Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 16)

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına, Dr. Yasin YILDIZ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/155)

––  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve işletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sedat SERT Görevinden Alınmış ve Bu Suretle Boşalan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Neşe ÇILDIK’ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/156)

––  Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı (Karar Sayısı: 2018/157)

 

YÖNETMELİKLER

––  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/6)

––  Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

DÜZELTME   Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile İlgili

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri